К концу года будет запущена информационная система управления образованием

К концу года будет разработана и введена в эксплуатацию общестрановая информационная база системы образования.

На сегодняшний день в систему введены данные более 1,5 млн. человек по образовательным организациям. Это:

  • учащиеся всех уровней и форм собственности (воспитанники детских садов, учащиеся школ, средних и высших учебных заведений);
  • работники образовательных организаций всех уровней (от директоров детских садов до ректоров университетов);
  • образовательные организации всех уровней (от детских садов до университетов).

Информационная система управления образования представляет собой базу статистических данных. Все информационные системы в сфере образования будут интегрированы в ИСУО. Чтобы эта система работала должным образом, она должна быть интегрирована с базами других государственных учреждений. Для этого проводится подготовительная работа, идут переговоры и заключаются соглашения об обмене информацией через систему электронного взаимодействия «Түндүк».

Когда система будет запущена, многие службы, ссылки (справки) будут автоматизированы, доступ к информации станет проще, будет создана основа для анализа системы образования.

Это также облегчит зачисление по электронной записи в школу и по электронной очереди в детские сады. Другими словами, устраняется необходимость сканирования и прикрепления документов. В настоящее время система интегрируется с государственным порталом электронных услуг.

Жыл соңуна чейин билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы пайдаланууга берилет

Өлкөнүн билим берүү тармагынын негизги маалыматтык базасы жыл аягына чейин толук кандуу иштелип, пайдаланууга берилет.

Учурда системага билим берүү уюмдары тарабынан 1 млн 500 миңден ашуун адамдын маалыматы киргизилди. Бул:

  • бардык деңгээлдеги жана менчигинин түрүнө карабай билим алуучулар (бала бакча тарбиялануучулары, мектеп окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери);
  • бардык деңгээлдеги билим берүү уюмдарынын кызматкерлери (бала бакчадагы кароолчудан баштап, жогорку окуу жайдын ректоруна чейин);
  • бардык деңгээлдеги жана бардык менчигинин түрүнө карабай билим берүү уюмдары (бала бакчадан жогорку окуу жайга чейин).

Маалыматтык система билим берүү тармагы боюнча статистикалык маалыматты камтыган база. Билим берүү тармагындагы бардык маалыматтык системалар БББМСга интеграцияланат. Бул системанын толук кандуу иштөөсү үчүн башка мамлекеттик органдардын дагы базалары менен интеграция болушу зарыл. Ошого байланыштуу учурда «Түндүк» электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу маалымат алмашууга даярдыктар, сүйлөшүүлөр жана макулдашуулар аткарылууда.

Система пайдаланууга берилсе, көп кызматтар, маалымкаттар (справкалар) автоматташтырылат, маалымат алуу жеңилдейт жана билим берүү тутуму боюнча анализ жүргүзүүгө база түзүлөт.

Ошондой эле мектепке электрондук жазылуу, бала бакчаларга электрондук кезекке туруу жеңилдейт. Башкача айтканда, документтерди сканерлеп тиркөөнүн зарылчылыгы жоюлат. Учурда системаны Мамлекеттик кызматтар электрондук порталы менен интеграциялоо иштери аткарылууда.

Мындан сырткары Билим берүү жана илим министрлигине караштуу, “Жаңы китеп” маалыматтык системасы, kitep.edu.gov.kg электрондук китепканасы, 2020-жылы жогорку окуу жайларга онлайн кабыл алуу жана “Электрондук лицензия берүү” системалары билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасына интеграцияланат.

Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы