Колледжде билим алуучулардын жарымынан көбүн аялдар түзөт.

Орто кесиптик билим берүү системасында билим алуучулардын 58% аялдар түзөт.

Билим берүү (89,5%), кеңири колдонуудагы товарлардын технологиясы (88,5%), саламаттык сактоо (77,2%), маданият жана искусство (66,5%), тейлөө (55,9%) багыттары боюнча билим алууну каалаган аялдардын үлүшү жогорураак.

Аялдардын арасында популярдуулугу азыраак болгон адистиктерге: архитектура жана курулуш (5,6%), пайдалуу кен-байлыктарды иштеп чыгуу (3,7%) кирет.

Жалпысынан колледждердин студенттери экономика жана башкаруу (кабыл алынгандардын ичинен 29%га жакыны), саламаттык сактоо (21%), гуманитардык жана социалдык илимдер (11%) чөйрөсүндөгү адистиктерди, ошондой эле педагогикалык адистиктерди (10%) тандайт.

Окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 2019-жылда колледждер үчүн 129 жаңы мамлекеттик билим берүү стандартын бекиткен.

Азыркы учурда «Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр» долбоорунун алкагында регионалдык эмгек рынокторунда суроо-талапка ээ болгон 19 адистик боюнча  эксперименталдык окутуу программалары иштелүүдө.  Бул программалар орто кесиптик билим берүүнүн эл аралык мыкты практиктерин апробациялоо жана аларды Кыргыз Республикасынын билим берүү системасына адаптациялоо үчүн аянтча катары Бишкек шаарында жана республиканын областтарында түзүлгөн Алдыңкы тажрыйба борборлорунун базасында пилоттолууда.

Total Page Visits: 45 - Today Page Visits: 2