Новости

БИМ кесиптик билим берүүнүн жолун улантуучулуктун үстүндө иш алып барууда

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында кесиптик лицейлер үчүн кредиттик технологиялар боюнча семинар өткөрдү.

Окутуу башталгыч кесиптик билим берүүдөн орто кесиптик билим берүүгө жана орто кесиптик билим берүүдөн жогорку кесиптик билим берүүгө өтүү траекториясын камсыз кылуу максатында уюштурулган.

Семинардын алкагында башталгыч кесиптик билим берүү системасында кредиттик технологияларга окутуу боюнча тренерлер даярдалды. Кесиптик лицейлердин, Республикалык илимий-методикалык борбордун өкүлдөрү жана башталгыч кесиптик билим берүү системасынын кызматкерлери катышышты.

Семинардын алкагында кесиптик билим берүү системасынын деңгээлдеринин жолун улантуучулугун камсыздоо үчүн жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн кредиттик системасынын куралдарын башталгыч кесиптик билим берүү системасында колдонуу боюнча потенциалды жогорулатуу уюштурулду.

Даярдалган тренерлер келечекте аймактарда кесиптик лицейлердин өкүлдөрүн окутушат.