Новости

Республиканын колледждерине тандоо турларын өткөрүү графиги

КР Билим берүү жана илим министрлиги орто кесиптик окуу жайларга тандоо турларын өткөрүүнүн графиги тууралуу маалымдайт.

Биринчи тур 12-июльдан 19-июльга чейин өткөрүлөт.

Экинчи тур – 26-июль – 2-август

Үчүнчү тур – 9 – 18-августта.

Медициналык колледждер үчүн кирүү сынактары башка күндөрү өткөрүлөт.

БИМде азыркы учурда эмгек рыногунда орто кесиптик билими менен адистерге суроо-талап олуттуу өсүп жаткандыгын белгилешти. Колледждердин көбүндө негизги адистикке кошумча бир катар чектеш кесиптерди өздөштүрүүгө болот, ал ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатат.

 

2021-2022-окуу жылына Кыргыз Республикасынын орто кесиптик  билим берүү уюмдарына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу турларын өткөрүүнүн графиги

 

Биринчи тур
2021-жылдын 12-19-июлу Конкурска катышуу үчүн өтүнмө берүү
19-июлда саат 14.00 Онлайн каттоо аяктайт
20-июлда саат 10.00 чейин Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
21, 22 жана 23-июль Абитуриенттердин коожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу
Медициналык колледждер үчүн биринчи тур
2021-жылдын 12-19-июлу Конкурска катышуу үчүн өтүнмө берүү
19-июлда саат 14.00 Онлайн каттоо аяктайт
20, 21, 22-июль Медициналык колледждердин абитуриенттери үчүн кирүү сынактарын өткөрүү

Эскертүү: Эгерде колледжде кирүү сынактарын 1 күндө өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, анда алар 20-июлда өткөрүлүшү керек

23-июлда саат 10.00 чейин Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
24, 26 жана 27- июль Абитуриенттердин коожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу
Экинчи тур
26 июль – 2-август Конкурска катышуу үчүн өтүнмө берүү
2-августта саат 14.00 Онлайн каттоо аяктайт
3-августта саат 10.00 чейин Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
4, 5 жана 6-август Абитуриенттердин коожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу
Медициналык колледждер үчүн экинчи тур
28 июль-4 август Конкурска катышуу үчүн өтүнмө берүү
4-августта саат 14.00 Онлайн каттоо аяктайт
5, 6 жана 7-август Медициналык колледждердин абитуриенттери үчүн кирүү сынактарын өткөрүү

Эскертүү: Эгерде колледжде кирүү сынактарын 1 күндө өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, анда алар 5-августта өткөрүлүшү керек

9-августта Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
10, 11 жана 12-август Абитуриенттердин коожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу
Үчүнчү тур
9-18-август Конкурска катышуу үчүн өтүнмө берүү
18-августта саат 14.00 Онлайн каттоо аяктайт
19-августта саат 10.00 чейин Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
20, 21 жана 23-август Абитуриенттердин коожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу
Медициналык колледждер үчүн үчүнчү тур
13-22-август Конкурска катышуу үчүн өтүнмө берүү
22-августта саат 14.00 Онлайн каттоо аяктайт
23, 24 жана 25-август Медициналык колледждердин абитуриенттери үчүн кирүү сынактарын өткөрүү

Эскертүү: Эгерде колледжде кирүү сынактарын 1 күндө өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, анда алар 23-августта өткөрүлүшү керек

26-августта саат 10.00 чейин Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
27, 28 жана 30-август Абитуриенттердин окожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу