16 политических мер

1-саясий аракет

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (КР БИМ) тарабынан 2040-жылга чейин Билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясынын долбоору иштелип чыккан, ал учурдагы шарттарды жана заманбап тенденцияларды эске алуу менен билим берүү системасын өнүктүрүүнүн мындан аркы жолдорун аныктайт.

СӨПИӨК эксперттери тарабынан өлкөнүн кесиптик техникалык билим берүү жана окутууну өнүктүрүүгө байланыштуу сунуштар берилген. БӨСтү ишке ашыруу боюнча 2021-2023-жылдарга Иш-чаралар планына сунуштар киргизилген.

СӨПИӨК тарабынан КР БИМге 2021-2040-жж. БӨСтүн долбоорун өлкөнүн аймактарында коомдук талкуулоону өткөрүүгө көмөк көрсөтүү пландаштырылууда.

2020-жылдын жыйынтыгы боюнча Долбоор тарабынан 2040-жылга чейин БӨСтү бекитүү боюнча Токтомдун долбоорун кыргыз тилине которуу боюнча көмөк көрсөтүлгөн.