16 политических мер

2-саясий аракет

Саясий аракет аткарылды.

2018-жылдын 1-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө» Жарлыкка кол койгон. Бул стратегиялык документ билим берүү чөйрөсүнөн эмгек чөйрөсүнө өтүүнү камсыз кылуучу көндүмдөрдү калыптандыруу максатында бардык деңгээлдеги билим берүү системасынын мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу зарылдыгын чагылдырат. Эмгек рыногунун суроо-талаптарына ылайык кесиптик даярдоонун сапатын жогорулатуу милдети турат.