16 политических мер

5-саясий аракет

КР БИМ Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын (ББМС) жакшыртуунун үстүндө иш алып барууда. СӨПИӨК орто кесиптик билим берүү (ОКБ) системасы боюнча маалыматты киргизүүгө көмөк көрсөтүүдө. Колледждердин кызамткерлери үчүн системаны толтуруу боюнча окутуулардын сериясы өткөрүлдү. 148 колледждин ичинен 114 колледж (77%) купуя маалыматты ачыкка чыгарбоо жөнүндө макулдашууга кол коюшту жана ББМС менен иштөө үчүн логиндерди, сыр сөздөрдү алышты.

ББМСти өз убагында жана сапаттуу ишке киргизүү үчүн КР БИМ министри К.А. Исаков 2020-жылдын 4-мартындагы №227/1 КР БИМдин ББМСти түзүү жөнүндө буйругуна кол койгон, анда ББМСтин бөлүмдөрүн толтуруу жана маалыматты системалуу түрдө актуалдуу абалда колдоо боюнча жооптуу кызматкерди бекитүү белгиленген.

СӨПИӨК азыркы учурда ББМСке 87 ОКБ уюмдары боюнча маалыматтарды киргизүүгө көмөк көрсөтүүдө.

2020-жылдын октябрында ББМСте улуттук статистикалык отчеттуулуктун 2 НК формасы түзүлдү.

ОКБ деңгээлинде ББМСти толтурууга жооптуу кызматкерлер үчүн 3 онлайн семинар өткөрүлдү, аларга 140 адам катышты.

2020-жылдын ноябрында КР БИМдин Ачык маалыматтар порталы иштелип чыкты. ЕБ комиссиясынын сунуштары боюнча аны модернизациялоо иштери жүргүзүлүүдө.

Бүгүнкү күндө БКБ жана ОКБ системаларын интеграциялоо ишинде БКБА тарабынан маалыматтар менен алмашуу үчүн сервис даярдалууда. БМСтен ББМСке маалыматтарды тесттик режимде өткөрүп берүү иши аткарылды. Эки системанын талааларын жана алынуучу маалыматтарды бөлүштүрүү алгоритмин салыштыруу иши жүргүзүлүүдө.

Долбоор тарабынан туруктуу  окутуу жана коштоо ишинин жыйынтыгы боюнча группалар боюнча которулган (ББМСке киргизилген) студенттердин саны 52 778 адамды, кызматкерлер – 7373 адамды түздү.