16 политических мер

4-саясий аракет

Азыркы учурда КӨФтү институционалдаштыруу боюнча иш жүргүзүлүүдө. Бир катар сүйлөшүүлөр жана талкуулоолордун натыйжасында КӨФтүн уюмдаштыруучусу КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги болду, министрлик тарабынан КР Өкмөтүнүн «Көндүмдөрдү өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө» токтомунун долбоору даярдалды.

КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоору министрликтер, ведомстволор менен жана КР Өкмөтүнүн Аппаратынын тармактык бөлүмдөрүндө макулдашуудан өттү.

КӨФ өлкөнүн бардык аймактарындагы окуу жайлар менен кызматташуу жөнүндө 52 макулдашууга кол койгон.

 8 адистик боюнча кыска мөөнөттүү курстарда 117 адамды окутуу үчүн 2020-жылдын 1-кварталына 8 окуу группасы бекитилди.

Окуу үчүн төлөм – СӨПИӨК 75% жана иш берүүчүлөр – 25% катышында ишке ашырылат.

2020-жылдын 13-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы “Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду” мекемесин түзүү жөнүндө” токтому кабыл алынган. Фонддун Уставы, Байкоочу кеңеши, Тандоо комитети, Жоболору, Операциялык колдонмо жана КӨФтү өнүктүрүү концепциялары бекитилди.

Окуу жайлардын өкүлдөрү жана потенциалдуу заказчылар менен КӨФтүн болочок курстары боюнча, Кызматташуу жөнүндө меморандумдарга кол коюу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.