16 политических мер

8-саясий аракет

СӨПИӨКтүн эксперттери тарабынан деңгээлден деңгээлге өтүүнүн траекториясын эске алуу менен БКБ, ОКБ жана ЖКБ МБС Макеттеринин долбоорлору иштелип чыккан, мында негизги шарт болуп буга чейинки билимин таануу саналат. СӨПИӨКтүн пилоттук окуу жайларында БКБ деңгээлинен ОКБ деңгээлине өтүү таректориясын эске алуу менен адистиктерге пилот жүргүзүү божомолдонууда. 16 артыкчылыктуу адистик жана 10 кесип аныкталды, алар боюнча Кесиптик стандарттар даярдалды жана азыркы учурда модулдук билим берүү программаларын даярдоо боюнча иш жүргүзүлүүдө.

БКБ, ОКБ жана ЖКБ МБС Макеттеринин долбоорлору КР «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына киргизилген акыркы өзгөртүүлөргө ылайык окутуу мөөнөттөрүнүн узактыгын, дисциплиналардын сыйымдуулугун, терминологияга «жумуш ордунда окутуу» түшүнүгүн киргизүүнү, жалпы гуманитардык циклдин базалык бөлүгүнө «Ишкердик» дисциплинасын киргизүүнү эске/

КР БИМ алдындагы Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинде БКБ МБСтин Макетинин долбоорун даярдоо боюнча иштерди жүргүзүү үчүн жумушчу топ түзүлдү.

Жумушчу топтун сунуштарынын негизинде БКБ МБСтин Макетинин долбоорун толуктап иштеп чыгуу иштери жүргүзүлүүдө.