16 политических мер

9-саясий аракет

СӨПИӨК тарабынан МБС жана КС Макеттеринин долбоорлорунун негизинде модулдук билим берүү программаларын иштеп чыгуу боюнча КТБО системасынын окутуучулары жана усулчулар үчүн окутуучу иш-чаралардын сериясын өткөрүүдө. Бүгүнкү күндө ОКБнын пилоттук окуу жайларында эксперименталдык окуу пландарын иштеп чыгуу боюнча иш жүргүзүлүүдө.

Мамлекеттик билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу боюнча иш берүүчүлөрдүн жана БКБ жана ОКБ МБС иштеп чыгуу боюнча окуу-усулдук секциялардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөн тегерек столдордун жыйынтыгы боюнча 26 кесиптик стандартты толуктоолор менен жактыруу чечими кабыл алынган.

КТБО системасын санариптештирүүгө көмөк көрсөтүү максатында “ПОВТАС” адистиги боюнча КСти иштеп чыгууга өзгөчө көңүл бурулууда. ОКБнын “Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо” пилоттук адистигинин окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча IT-Академия жана КПККИАнын окуу борборлорунун өкүлдөрү менен жумушчу жолугушуулар уштурулган жана өткөрүлгөн, анда окутуучуларды онлайн жана оффлайн окутуунун варианттары каралган.

КР БИМдин буйругу менен ОКБнын 19 пилоттук адистиги жана БКБнын 10 кесиби боюнча эксперименталдык билим берүү программалары бекитилди.

КР БИМдин буйругу менен ОКБнын 19 пилоттук адистиги жана БКБнын 10 кесиби боюнча эксперименталдык билим берүү программалары бекитилди.

Окуу материалдарын иштеп чыгуу боюнча колдонмонун долбоорун адаптациялоо жүргүзүлүүдө.