16 политических мер

10-саясий аракет

СӨПИӨКтүн эксперттери тарабынан Жумуш ордунда окутуунун концепциясынын долбоору толуктап иштеп чыгуу стадиясында. Долбоордун алкагында жумуш ордунда окутууну окуу жылдын аягында өндүрүштүк практика катары, окуу лабораториясында жана колледждин устаканасында, өндүрүштө окуу жылы бою окутуу чечими кабыл алынган.

ЖОО концепциясы иш берүүчүлөрдү кызыктыруунун куралдарын, жумуш ордунда окутуунун натыйжалуулугун мониторингдөө жана ЖООну уюштурууда колледждин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү камтышы керек.

КР БИМдин буйругу менен Жумуш ордунда окутуу концепциясы бекитилди. Пилоттук окуу жайлардын базасында Жумуш ордунда окутуу концепциясын апробациялоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу боюнча 2021-жылга карата Иш-чаралар планы иштелип чыкты.