16 политических мер

12-саясий аракет

СӨПИӨК тарабынан ОКБ окутуучуларынын квалификациясын өнүктүрүү программасы жана иш-чаралар планы иштелип чыгып, пилот жүргүзүү үчүн КР БИМдин 2020-жылдын 2-мартындагы №219/1 буйругу менен бекитилди.

Окутуучуларды даярдоонун квалификациялык түзүмүн (ОДКТ), ченемдик укуктук базаны, КТБО сектор үчүн окутуучуларды жана өндүрүштүк окутуу мастерлерин даярдоо жана кайра даярдоонун жаңы системасын түзүү үчүн ОДКТны колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн талдоо жүргүзүлгөн, ошондой эле ө/о мастерин даярдоо боюнча колдонуудагы окуу программаларынын сереби боюнча талдоо жүргүзүлдү.

Төмөнкү үч пилоттук колледжде “Педагогика” кошумча кесиптик билим берүү боюнча кайра даярдоо жүргүзүү боюнча лицензия алынды:

1.Кара-Балта техникалык-экономикалык колледж,

  1. ОшМУнун Индустриалдык-педагогикалык колледжи;
  2. Балыкчы шаарындагы Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжи.

3 пилоттук АТБ БКБ жана ОКБнын окутуучулары жана өндүрүштүк окутуу мастерлери үчүн “Педагогикалык минимум” боюнча квалификацияны жогорулатуу курстарын өткөрүү үчүн региондордо окутууга болгон муктаждыктарга талдоо жүргүздү.

  1. Кара-Балта техникалык-экономикалык колледж Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтарында окутууга болгон муктаждыкка талдоо жүргүзөт;
  2. Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжи – Ысык-Көл жана Нарын областтарында;
  3. ОшМУнун Индустриалдык-педагогикалык колледжи – Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарында.

ӨОУларды даярдоо боюнча лицензияны алуу үчүн иш аткарылды. Техникалык адистиктер боюнча 8 АТБнын окутуучулары үчүн базалык окуу борборлору аныкталды.

Педагогикалык минимум боюнча угуучуларды кабыл алуу үчүн окутууга болгон муктаждыкты талдоо боюнча 3 АТБ менен иш жүргүзүлүүдө.

4-кварталда ББМС менен иштөө, өнөктөштүктү, сапат менеджментинин ички системасын өнүктүрүү, ошондой эле социалдык өнөктөштүк боюнча окутуучу иш-чаралар өткөрүлдү, адарга 620 адам, алардын ичинен 275 аял катышты.