16 политических мер

14-саясий аракет

СӨПИӨКтүн эксперттери тарабынан социалдык өнөктөштүк боюнча Колдонмонун долбоору, КТБО менен өндүрүштүн кызматташуусу боюнча Концепция жана Эксперттик топтор боюнча Жобо, АТБнын паспорттору, ОӨК Концепциясы иштелип чыкты. Киреше алып келүүсү мүмкүн болгон кызматтар боюнча толуктоолор жана түзөтүүлөр киргизилди.

БКБ-өндүрүш менен ОКБ-өндүрүштүн ортосунда Кызматташуу жөнүндө меморандум иштелип чыкты. Пилоттук колледждерде ОПКны түзүү үчүн КР БИМдин буйругу чыкты. АТБларда бизнес процесстерди киргизүү боюнча колдонмо толукталып иштелип чыкты.