16 политических мер

15-саясий аракет

Пилоттук колледждер менен потенциалдуу өнөктөштөрдүн ортосунда кызматташуу чөйрөсүн жана биргелешкен иш-аракеттер планын көрсөтүү менен келишимдердин долбоорлору даярдалды.

Колледж тарабынан социалдык өнөктөштүктү ишке ашыруу боюнча милдеттер жана индикаторлор өзүнчө аспект болуп көрсөтүлгөн АТБ боюнча колдонмонун долбоору иштелип чыкты. АТБ боюнча колдонмо бардык эксперттер менен талкууланды жана андан ары өздөштүрүү жана комментарийлерди алуу үчүн КББга берилген.

БКБ-ОКБнын ортосундагы келишимдин долбоорун жана кызматташуунун мүмкүн болуучу негизги багыттарын иштеп чыгуу боюнча иш жүргүзүлүүдө.

Социалдык өнөктөштүктү киргизүү боюнча семинарлар өткөрүлдү, ошондой эле Ош жана Бишкек шаарларындагы иш берүүчүлөр менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюну уюштуруу боюнча даярдык көрүлдү.