16 политических мер

16-саясий аракет

Улуттук квалификациялык кеңешти түзүү боюнча сунуш даярдалды.

Эксперттик топтор жөнүндө жобонун долбоору иштелип чыкты жана аткаруучу агенттикке кароого жана бекитүүгө берилди. Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча Эксперттик топтор жөнүндө жобого түзөтүүлөр киргизилет.

Эпидемиологиялык абал курчугандыктан, отчеттук мезгилде пилоттук колледждер Эксперттик топтор менен да аралыктан иш алып барышты. Эксперттик топтордун кароосунун натыйжасы боюнча меморандумдун долбооруна түзөтүүлөр киргизилди.

Эксперттик топтор ошондой эле пилоттук адистиктер боюнча окуу материалдарын иштеп чыгууга жана компетенцияларды баалоо үчүн тапшырмаларды түзүүгө катышышты.