18 миңден ашуун абитуриент колледждерге тапшыруу үчүн өтүнмөлөрдү онлайн түрдө беришти

Пандемияга байланыштуу Кыргызстандын орто кесиптик окуу жайларына кабыл алуу КР БИМ тарабынан атайын иштелип чыккан система – http://www.spuz.edu.gov.kg/ аркылуу толугу менен онлайн ишке ашырылууда. Кабыл алуу башталгандан бери 18 986 абитуриент колледждерге документтерди онлайн түрдө тапшырышты. Документтерди каттоо эки тур менен Читать дальше …

Более 18 тысяч абитуриентов подали онлайн заявки на поступление в колледжи

В связи с пандемией прием в спузы Кыргызстана осуществляет полностью онлайн через специально разработанную МОН КР систему – http://www.spuz.edu.gov.kg/. С начала приема 18 986 абитуриентов уже подали документы в колледжи онлайн. Прием онлайн регистрации документов будет осуществляется в электронном виде в Читать дальше …

Наиболее востребованные на рынке труда специальности, которые можно получить в колледжах и профлицеях

В Министерстве образования и науки Кыргызской Республики ведется работа по приведению в соответствие требований рынка труда и профессионального образования. Современный рынок труда требует новых специалистов, которые на выходе из колледжа имеют не только теоретические, но и практические навыки работы. Все Читать дальше …

Колледждерде жана кесиптик лицейлерде ээ болуу мүмкүн болгон жана эмгек рыногунда суроо-талапка ээ адистиктер

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде эмгек рыногунун талаптары менен кесиптик билим берүүнү шайкеш келтирүү боюнча иш жүргүзүлүүдө. Заманбап эмгек рыногу колледжди аяктоодо иштин теориялык гана эмес, ошондой эле практикалык көндүмдөрүнө ээ болгон жаңы адистерди талап кылууда. Компетенттүүлүккө карата Читать дальше …

Алдыңкы тажрыйба борборлор

Билим берүү жана илим министрлиги “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында Кыргызстандын бардык областтарында Алдыңкы тажрыйба борборлорун ачты. Алдыңкы тажрыйба борборлору компетенттүүлүк мамиледеги жаңы окуу программаларын апробациялоо жана ишкердик көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн орто кесиптик билим берүү системасында Читать дальше …

Онлайн регистрация в СПО

В 2020 году поступление в колледжи республики проводится онлайн. Прием заявок осуществляется через систему www.spuz.edu.gov.kg.Не выходя из дома, можно подать документы в любой колледж страны. Система позволяет увидеть свое место в рейтинге, повышает прозрачность приема в учебные заведения.В Кыргызстане работает Читать дальше …

Как поступить в колледж? Что нужно сделать абитуриенту?

Министерство образования напоминает алгоритм поступления в колледжи в текущем году. В связи с пандемией коронавируса поступение на 2020-2021 учебный год в коллежи Кыргызстана проводится онлайн. Для поступления абитуриенту необходимо сделать следующее: Шаг 1. Зайти на сайт  http://www.spuz.edu.gov.kg/; Шаг 2. Выбрать Читать дальше …

Колледжге кантип тапшыруу керек? Абитуриент эмне кылышы керек?

Билим берүү жана илим министрлиги быйылкы жылы колледждерге тапшыруунун алгоритмин эскертет. Коронвариус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандын колледждерине 2020-2021-окуу жылында тапшыруу онлайн түрдө ишке ашырылат. Абитуриент тапшыруу үчүн төмөнкүлөрдү аткарышы керек: 1-кадам. http://www.spuz.edu.gov.kg/ сайтына кирүү; 2-кадам. Орто кесиптик окуу жайлардын тизмесинен колледжди Читать дальше …

Колледждерге кабыл алуу 10-июлдан башталат

Кыргызстандагы кесиптик орто окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуу ушул жылдын 10-июлунан башталат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу быйылкы жылы кесиптик орто окуу жайларына да абитуриенттерди кабыл алуу онлайн түрүндө жүрөт. Бул үчүн “Кыргызстандын колледждерине онлайн кабыл алуу системасы –  http://www.spuz.edu.gov.kg/” иштелип чыкты. Документтерди Читать дальше …

Кесиптик орто окуу жайларына кабыл алуу быйыл кандай жүргүзүлөт?

Коронавирус пандемиясына байланыштуу быйылкы жылы кесиптик орто окуу жайларына да абитуриенттерди кабыл алуу онлайн (http://www.spuz.edu.gov.kg/) түрүндө жүрөт. Сынак орто жалпы билими жөнүндө аттестаттын же негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүктүн орточо баллынын суммасы жана конкреттүү адистик үчүн профилдик предметтин баасы боюнча Читать дальше …