Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр

Долбоор саясий чечимдердин негизинде Кыргыз Республикасындагы техникалык жана кесиптик билим берүүнү жана окутууну (ТКББО) бекемдөө үчүн эң негизги саясий реформаларды колдойт. Долбоордун кошумча компоненттери саясий чечимдерди жетекчиликке алуу менен ТКББОлорду башкарууга жана каржылоого жана окутуунун сапатын, шарттарын жакшыртууга, ошону менен бирге тармактык кызматташтыкты жана ишкерчиликти кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

© КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
Секторду өнүктурүү программасы: «Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр»

Почта индекси: 720000
Дареги: Бишкек ш., Тыныстанова 257
E-mail: receptiong50024@gmail.com