© КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
Секторду өнүктурүү программасы: «Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр»

Почта индекси: 720000
Дареги: Бишкек ш., Тыныстанова 257
E-mail: receptiong50024@gmail.com